Posiadane certyfikaty

W „ALPEX” PBG sp. z o.o. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania zgodny z wymogami norm: ISO 9001 : 2000 oraz PN-N-18001 : 2004. Zgodność systemu potwierdzają przyznane Bureau Veritas Quality International (obecnie Bureau Veritas Certification) certyfikaty w zakresie świadczenia usług dla górnictwa związanych z wydobyciem i budownictwem górniczym.

certyfikat iso Certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 „ALPEX” PBG spółka z o.o. uzyskała 14 września 2018 roku. W dniu 1 września 2018 roku ważność certyfikatu została przedłużona na kolejne lata do 13 września 2021 roku.
certyfikat iso Certyfikat zgodności z normą PN-N 18001:2004 „ALPEX” PBG spółka z o.o. uzyskała 14 września 2018 roku. W dniu 1 września 2018 roku ważność certyfikatu została przedłużona na kolejne lata do 11 marca 2021 roku.
certyfikat iso Certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000 „ALPEX” PBG spółka z o.o. uzyskała 7 sierpnia 2003 roku. W dniu 23 października 2006 roku ważność certyfikatu została przedłużona na kolejne lata do 7 sierpnia 2009 roku.
certyfikat iso Certyfikat zgodności z normą PN-N-18001 : 2004 przyznany został „ALPEX” PBG spółce z o.o. 5 kwietnia 2007 roku i jest ważny do 5 kwietnia 2010 roku

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością:

Pragniemy zapewnić Klientowi rzetelną, profesjonalną i kompleksową usługę i wykonawstwo powierzonych zadań w zakresie usług dla górnictwa związanych z wydobyciem
i budownictwem górniczym. Uznanie Klienta zamierzamy zdobywać oferując mu zaspokojenie potrzeb i spełnienie oczekiwań w związku z realizowanym zakresem współpracy, gwarantując wysoką jakość i terminowość.

System Zarządzania Jakością:

Przyjęte zasady jakości oparte zostały na założeniu:

 • dążenia do profesjonalizmu i wysokiej jakości obsługi od pierwszego kontaktu z Klientem,

 • zapewnieniu indywidualnego podejścia i partnerstwa w stosunkach z Klientem,

 • właściwej identyfikacji potrzeb i problemów Klienta oraz szerokim i kompletnym ich rozwiązywaniu i zaspokajaniu,

 • dotrzymywania naszych zobowiązań,

 • ciągłego doskonalenia tego co robimy,

 • współtworzenia jednolitego, prestiżowego wizerunku Firmy.

Wyznaczone cele:

 • umacnianie się na rynku zagranicznym,

 • stałe rozszerzanie oferty,

 • dostosowywanie Firmy do zmiennych warunków na rynku zagranicznym, zapewnienie spełnienia wymogów prawnych dotyczących świadczonych usług i wykonywanych zadań,

 • zaangażowanie personelu w pracę nad ciągłym doskonaleniem jakości świadczonych usług i wykonywanych zadań,

 • doskonalenie i nieustanne rozwijanie systemu zarządzania, w celu spełnienia, zarówno obecnych, jak i przyszłych wymagań oraz oczekiwań Klientów.

 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

Cele:

 • Ciągła poprawa skuteczności działań na rzecz ochrony człowieka w procesie pracy

 • Organizacja i prowadzenie obsługi produkcji oraz pracy służb pomocniczych
  w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo procesowe, techniczne i środowiskowe na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu.

Wyznaczone cele osiągnięte zostaną poprzez:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP poprzez wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz dotychczasowych doświadczeń,

 • postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

 • podnoszenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez kreowanie kultury bezpieczeństwa i współdziałanie pracowników wszystkich szczebli,

 • ciągłe podnoszenie przez pracowników kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i utrwalanie przekonania, że wspólne bezpieczeństwo
  w przedsiębiorstwie zależy od prawidłowego wypełniania obowiązków przez każdego członka załogi,

 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków,

 • pełną otwartość w zakresie informowania o stanie bezpieczeństwa pracy
  w zakładzie.