Działalność spółki

„ALPEX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego spółka z o.o. występuje na rynku nieprzerwanie od 1992 roku.

Spółka głownie świadczy usługi dla górnictwa związane z wydobyciem i budownictwem górniczym. Specjalizacją jej jest:

  • budownictwo górnicze, w tym drążenie szybów i szybików, przekopów udostępniających i wentylacyjnych, otworów wiertniczych odwadniających, badawczych i geologicznych,

  • roboty górnicze eksploatacyjne i usługowe, w tym kompleksowe prowadzenie oddziałów eksploatacyjnych i przygotowawczych, zbrojenie i likwidacja ścian.

Posiadanie wysoko wykwalifikowanej, profesjonalnej i doświadczonej kadry sprawia, że „ALPEX” PBG sp. z o.o. przystosowana jest do zaspokajania wszelkich oczekiwań i wymagań klientów w ramach kompleksowego wykonawstwa usług górniczych.

Działalność Spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na rynki zagraniczne. Realizowane obecnie usługi i roboty skoncentrowane są w głównej mierze w czeskich kopalniach węgla kamiennego położonych w okolicach Karwiny. Z powodzeniem znajduje również zatrudnienie na krajowym rynku górniczym.

Spółka zajmuje się także wykonywaniem specjalistycznych robót budowlanych, działalnością usługową w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa, działalnością projektową i dokumentacyjną oraz świadczeniem usług agencyjnych, marketingowych, przedstawicielskich i handlowych w kraju i za granicą, w tym zwłaszcza
w asortymencie maszyn, urządzeń i akcesorii górniczych.

„ALPEX” PBG sp. z o.o.- włączając się w nurt działalności proekologicznej - produkcje paliwo wtórne z biomasy dla potrzeb energetycznych. Wytwarzane z odpadów produkcji drewna brykiety i zrębki oraz mieszanki energetyczne i biopaliwa są produktami całkowicie ekologicznymi o wysokiej kaloryczności.

Prezentowana uniwersalność zapewnia Spółce zainteresowanie i wysoką ocenę kontrahentów i zleceniodawców.
Za wieloletnią, dynamiczną działalność zastała wyróżniona wieloma honorowymi tytułami i nagrodami.