O firmie

„ALPEX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SIEDZIBA:
ul. Opolska 1E
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

BIURO ADMINISTRACYJNO - HANDLOWE:
ul. Bernardyńska 1
41-902 Bytom

TELEFONY:
(0048-32) 470 12 12
(0048-32) 281 54 88
(0048-32) 281 30 28

FAX:
(0048-32) 470 12 12
(0048-32) 281 28 06
(0048-32) 281 54 88

E-MAIL:
alpex@alpex.bytom.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:
Katarzyna Trompeta - Prezes Zarządu

DANE REJESTROWE:
Rejestr przedsiębiorstw     Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: KRS 0000107543

REGON: 271210842
EKD: 1010
NIP: 626-000-03-42
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN