Oferta

„ALPEX” PBG sp. z o.o. w ramach swej podstawowej działalności oferuje:

 • prowadzenie specjalistycznych robót z zakresu budownictwa i hydrobudownictwa górniczego, w tym drążenie przekopów, przecznic, sztolni, szybików, podszybii, komór i zbiorników retencyjnych urobku;
 • prowadzenie wielkogabarytowych robót tunelarskich; drążenie i renowacja tuneli drogowych i kolejowych;
 • prowadzenie górniczych robót udostępniających złoże, oraz robót przygotowawczych kamienno-węglowych i węglowych;
 • prowadzenie robót eksploatacyjnych w ścianach zmechanizowanych o dużej koncentracji wydobycia;
 • prowadzenie robót likwidacyjnych i zbrojeniowych w ścianach i chodnikach;
 • kompleksowe prowadzenie robót górniczych w oddziałach bądź rejonach kopalń na podstawie kontraktu określającego uzgodniony poziom wskaźników techniczno-ekonomicznych;
 • projektowanie i wdrażanie technologii górniczych z zastosowaniem polskich nowoczesnych maszyn i urządzeń górniczo-energetycznych;
 • prowadzenie licencyjnej sprzedaży polskich oryginalnych technologii górniczych;
 • prowadzenie promocji i sprzedaży polskich maszyn i urządzeń górniczo-energetycznych wyposażenia kopalń na dole i powierzchni;
 • rekonstrukcja i renowacja podziemnych obiektów zabytkowych;
 • wykonawstwo infrastrukturalnych budowli podziemnych [przejścia podziemne, parkingi, magazyny, garaże];
 • wykonywanie robót powierzchniowych i podziemnych związanych z likwidowaniem obiektów poprzemysłowych [kopalń];
 • świadczenie usług marketingowych, przedstawicielskich, akwizycyjnych.